Willkommen in der Festspiel- und Universitätsstadt Bayreuth (barrierefreie Version)


Hauptbereiche:

[aktiver Bereich: informace z Bayreuthu ]


Menüführung:

Vše o Bayreuthu ] [ Turistické informace ] [ Hospodářství ] [aktiver Bereich: Čísla & fakta ]


Čísla, data, fakta

Dějiny

1194 První písemná zmínka o obci Baierrute od bamberského biskupa Oty II.
1231 Udělení statutu města 
1260 Bayreuth přechází do majetku franckých Hohenzollernů, norimberských purkrabí
1430 Město dobyto  a zpustošeno husity
1533 Markrabě Georg zavádí novým církevním řádem reformaci
1602 Při morové epidemii umírá přes tisíc obyvatel
1603 Markrabě Christian přenáší knížecí rezidenci z Kulmbachu do Starého zámku v Bayreuthu
1632 až 1634 Ve třicetileté válce ve třech po sobě následujících letech město dobývá a pustoší císařské vojsko
1735 Markrabě Friedrich a markraběnka Wilhelmine nastupují vládu
1748 Otevření Markraběcí opery u příležitosti svatby princezny Elisabeth Friederike
1792 Po odstoupení markraběte Alexandra připadá knížectví Bayreuth Pruskému království
1810 V důsledku napoleonských válek je Bayreuth připojen ke Království bavorskému
1876 Na prvním bayreuthském festivalu (Festspiele) uvádí Richard Wagner třikrát "Prsten Nibelungův"
1945 Třetina města je zničena bombardováním
1975 Nově založená universita Bayreuth zahajuje výuku
1993 Bayreuth je jmenován "vrchním centrem" (správním a hospodářským centrem nejvyššího stupně)
1998 Univerzita zahajuje výuku na své nové 6. fakultě, Fakultě aplikovaných přírodních věd
1999 Primátor Dr. Dieter Mronz otvírá termální lázně Lohengrin, vybudované během dvou let nákladem 40 mil. DM
2003 Slavnostní otevření "Centra kompetence Nové materiály"

Území města


Obyvatelstvo:

Vývoj  počtu obyvatelstva:

Deváté největší město v Bavorsku
Páté největší město ve Frankách
Největší město v Horních Frankách

Náboženství:

Domácnosti: 35. 145


Městská rada :

Primátor města Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) od roku 2012
2. čestný starosta Thomas Ebersberger (CSU) od roku 2002
3. čestný starosta Dr. Beate Kuhn (SPD) od roku 2008

Volební období 2014 - 2020


Partnerství měst / partnerská města a partnerství


Dopravní napojení


Kultura, sport a volný čas

Divadla

Muzea

Sportovní park

Lázně

Golfové hřiště Rodersberg


Vzdělání

Školy, vysoké školy


Cestovní ruch

Počet lůžek: 2.400

Cca 118.000 hostů ročně
Cca 310.000 přenocování ročně, z toho 15 % cizinců

Parky a sady: 1
Hospodářství

Pracující s povinným sociálním pojištěním 42.778

z toho m.j. v jednotlivých odvětvích:


Společnosti s městskou účastí


Sociální zařízení


Kontakty

Služba obyvatelům města Bayreuthu

Informace, rady a pomoci pro celou oblast působnosti městských úřadů a podniků, i pro další instituceZum Anfang der Seite springen

www.bayreuth.de ist das Internetangebot der Stadt Bayreuth. copyright © 2013
| | Zurück zur Layoutfunktion